9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

29-31 Αυγούστου 2011–  (www.hespras2011.gr) Για πρώτη φορά. Θα παρουσιαστούν 2 πρωτότυπες εργασίες μας.

 1. Η λιποαναρρόφηση με ραδιοσυχνότητες, το διάσημο πλέον Bodytite
 2. Πως διαλέγουμε την τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε στην αυξητική στήθους.
 3. MACS Facelift

1) Η λιποαναρρόφηση με ραδιοσυχνότητες, το διάσημο πλέον Bodytite

Στην παρούσα εργασία μας παρουσιάζονται τα περιστατικά των 2 τελευταίων χρόνων που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή σειρές στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματά μας έρχονται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μας σ’ αυτήν την τεχνική.

Έτσι με το Bodytite πετυχαίνουμε

 1. Καλύτερη σύσφιξη του δέρματος
 2. Αποφυγή επιπλοκών

Το 2009 ήμασταν οι πρώτοι που αγκαλιάσαμε την νέα επαναστατική και πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία στην λιποαναρρόφηση. Το Βodytite ή λιποαναρρόφηση με ραδιοσυχνότητες.

2) Ένας νέος αλγόριθμος για την επιλογή της θήκης στην Αυξητική του Μαστού. Η εμπειρία μας μετά από 1300 περιστατικά.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές τοποθέτησης των ενθεμάτων σιλικόνης στην Αυξητική Μαστού. Αυτές  είναι:

 1. Υποαδενική
 2. Υποπεριτονιακή
 3. Υπομυϊκή
 4. Υπομυϊκή διπλού επιπέδου
 5. Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου

Ποια είναι η καλύτερη;

Όλες οι πιο πάνω τεχνικές έχουν υπέρ και κατά. Στην εργασία μας αυτή παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθμος για το πώς πρέπει να επιλέγουμε μεταξύ όλων αυτών των τεχνικών για να έχουμε το καλύτερο φυσικό αποτέλεσμα ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα.

Ο λογάριθμος αυτός έρχεται μετά την ανάλυση των 1300 περιπτώσεων αυξητικής μαστού και στηρίζεται σε 3 παραμέτρους. Καταλήγαμε πως τρεις είναι οι καλύτερες τεχνικές στην αυξητική του μαστού: η υποπεριτονιακή (SubFascial), η μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου (Muscle splitting dual plane) και η υπομυϊκή διπλού επιπέδου (Dual plane)

Εδώ για πρώτη φορά προτείνουμε ένα αλγόριθμο για το πώς θα επιλέγουμε την κατάλληλη θήκη.

3) MACS face lift

Το MACS Face Lift είναι μια τεχνική Face Lift όπου με πολύ μικρές τομές πετυχαίνουμε maximum ανόρθωση του προσώπου και φυσικό αποτέλεσμα. Το σημαντικό αυτής της παρουσίασης είναι οι τροποποιήσεις που προτείνουμε για  ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Για να πετύχουμε την καλύτερη ανόρθωση του προσώπου, πρέπει να ανορθώσουμε όχι μόνο το δέρμα αλλά και το έσω μέρος του προσώπου, το λεγόμενο SMAS.

Το MACS Face Lift έχει πολύ μικρές τομές-φώτο I-και στηρίζεται στην ύπαρξη εσωτερικών ραμμάτων για την ανόρθωση του έσω μέρους του προσώπου.

Οι δικές μας τροποποιήσεις αφορούν τα κάτωθι:

Πρώτον – Φώτο I.  Πιο εκτεταμένη παρασκευή στο πρόσωπο.

Δεύτερον – Φώτο II. Η V Smasectomy όπου επιτυγχάνεται ακόμα καλύτερη ανόρθωση του προσώπου.

Τρίτον – Τομές μέσα από το αυτί, έτσι το διακεκομμένο της ουλής κάνει την ουλή σχεδόν αόρατη.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι:

 1. Μικρές τομές, σχεδόν αόρατες
 2. Φυσικό αποτέλεσμα
 3. Maximum ανόρθωση που διαρκεί χρόνια
 4. Γρήγορη ανάρρωση
 5. Ελάχιστες έως και καθόλου επιπλοκές

Η πιο ασφαλής μέθοδος με μηδέν προβλήματα όσον αφορά τα νεύρα του προσώπου.