7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Αθήνα 7-8 Μαΐου 2011.

Κυκλοτερής Δερμολιπεκτομή: Η σημαντικότερη επέμβαση για ασθενή με μεγάλη απώλεια βάρους.

Οι ασθενείς που χάνουν πολλά κιλά, συνήθως πάνω από 30, πιθανόν να χρειασθούν διάφορες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, για να αντιμετωπίσουνε το κρεμασμένο και χαλαρό δέρμα.

Εδώ παρουσιάστηκε η ελληνική εμπειρία μας με την κυκλοτερή δερμολιπεκτομή.

Η κυκλοτερής λιπεκτομή αφαιρεί χαλαρό δέρμα απ’ όλο τον κορμό, δηλαδή όχι μόνο από κοιλιά αλλά και από τα πίσω μέρη του κορμού. Η απλή κοιλιοπλαστική δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει χαλάρωση δέρματος τέτοιας εκτάσεως. Έτσι τέτοιος ασθενής που θα υποβληθεί μόνο σε απλή κοιλιοπλαστική δεν θα πετύχει το αποτέλεσμα που θα τον ικανοποιήσει.

Με την κυκλοτερή δερμολιπεκτομή πετυχαίνουμε:

  1. Διόρθωση της κρεμασμένης κοιλιάς
  2. Ανύψωση & λέπτυνση του εφηβαίου
  3. Ανόρθωση των γλουτών
  4. Διόρθωση του περιγράμματος του πίσω μέρους του κορμού
  5. Σχηματισμός της καμπύλης της μέσης
  6. Ανόρθωση της πρόσθιας και έξω επιφάνειας των μηρών