Συνέδριο IMCAS Παρίσι 2011

6-9 Ιανουαρίου 2011 Παρίσι. Το διάσημο Διεθνές Συνέδριο IMCAS 2011 (www.imcas.com)

Εδώ παρουσιάσαμε 3 εργασίες. Και εδώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επιστημονικώς η τεχνική Sfumato. Την ίδια τεχνική την είχαμε παρουσιάσει στο Mega το Δεκέμβριο/Νοεμβριο

  1. Ελαττώνοντας τις επιπλοκές και τις επανεγχειρήσεις μετά την αυξητική στήθους. Ανάλυση 1236 ασθενών
  2. MACS FaceLift: Ανάλυση αποτελεσμάτων και προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ή VSmasectomy
  3. Η νέα τεχνική Sfumato: Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάσαμε την τεχνική sfumato σε παγκοσμίως εμβέλειας Συνέδριο.

Ελαττώνοντας τις επιπλοκές και τις επανεγχειρήσεις μετά την Αυξητική του Στήθους

Ανάλυση 1236 ασθενών

Σ’ αυτήν την εργασία περιγράψαμε την τεχνική μας την Non-Touch No Pain τεχνική στην αυξητική του μαστού που έχει περιορίσει τις επιπλοκές της επέμβασης σ’ ένα ποσοστό μικρότερο από 3% που αποτελεί ένα από τα καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο ποσοστά.

Αυτή η εργασία μας έρχεται αμέσως μετά τη δημοσίευση που κάναμε στο Aesthetic Plastic Surgery Journal το 2009 με τίτλο «Μηδέν φλεγμονές και 0,05% αιματώματα μετά από 1750 σιλικόνες για Αυξητική του στήθους, Χειρουργική τεχνική ή η τύχη του χειρουργού»

Πιστεύουμε ότι η Non Touch-No pain τεχνική προσφέρει τα εξής:

  1. Ελάχιστο χειρουργικό χρόνο 40’
  2. Ελάχιστο πόνο
  3. Εύκολη ανάρρωση
  4. Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
  5. Αποφυγή παροχετεύσεων (σωληνάκια) στο μαστό
  6. Αποφυγή στενής επίδεσης ή κορσέδων στο στήθος μετά το χειρουργείο