31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής

31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου 2013 στο Ελληνικό Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής ο κ Κεραμίδας Ευάγγελος εκτός του ότι συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου έχει προσκληθεί να προεδρεύει στην αντιπαράθεση για την χρήση λίπους ή για τη χρήση σιλικόνης στην αυξητική στήθους.