Πρώτο Βραβείο Καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης – 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Πρώτο Βραβείο Καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής