Επιστημονικές Ειδήσεις | Kosmesis

Blog

Category Archives: Επιστημονικές Ειδήσεις

Εμβόλιο για τον Covid-19 και fillers προσώπου: Γιατί το ένα δεν αποκλείει το άλλο

Μια είδηση, από αυτές που σε άλλες περιπτώσεις περνούν στα ψιλά γράμματα, εξαιτίας της σπανιότητας του γεγονότος, προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών media το προηγούμενο .

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις